Wednesday, September 23, 2009

Mutiara Kata Bulan September

"Seorang guru yang jujur harus berniat agar muridnya lebih pintar daripadanya, manakala seorang murid yang jujur harus pula mengakui kepintaran gurunya"

No comments:

Post a Comment